QUÈ SÓN LES AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA?

Un programa de cursos, amb algunes activitats complementàries, sobre gran varietat de temes: Ciències, Biologia, Matemàtiques, Història, Literatura, Teatre, Música, Filosofia, etc., adreçats a les persones grans.

Aquestes activitats es realitzen, majoritàriament, a la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, entre els mesos d'octubre i maig de cada curs acadèmic.

Per conèixer o ampliar la informació concreta sobre la Normativa aplicada als cursos, informació Acadèmica, Calendari, etc, utilitzeu...

ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ

Obert ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ opcions de configuració

L’aula temps lliure es proposa com objectiu principal l’augment del nivell cultural de la gent gran dins de l’àmbit de la col·laboració universitària. Per tal de dur a terme aquest propòsit s’han anat desenvolupant vincles amb diverses entitats i s’han dissenyat diferents activitats formatives que han despertat un gran interès per part de l’alumnat

Relacions amb Entitats: Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i altres Universitats. Vinculació amb les Aules de Catalunya i estrangeres, de forma directa i a través d’AFOPA. Intercanvi d’experiències amb Universitats estrangeres. Participació a concursos de l’AIUTA (Aules Internacionals Universitàries Tercera Edat)

Activitats acadèmiques (cursos) amb professors universitaris sobre diverses temàtiques d’interès amb possibilitat de visites a museus, edificis emblemàtics, exposicions...

Activitats culturals possibilitat d'organitzar des de la iniciativa  dels alumnes o de la Junta d'activitats culturals com poden ser, Grups de Lectura, Coral, Exposicions de Pintura, Fotografia, etc.

Sortides comentades a Centres i Laboratoris i Museus com el de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, Museus de Zoologia i Geologia, Cosmocaixa, la Torre Agbar, el Parc de Recerca Biomèdica, etc.

Sortides de camp a diverses comarques de Catalunya amb la finalitat d’estudiar in situ diferents aspectes tractats a classe sobre geografia, geologia, clima, ecologia, producció de recursos, història, literatura...

Sortides organitzades pels propis alumnes a partir d’un interès concret que sorgeix a l’aula.

Viatges a l’estranger en motiu de la celebració de final de curs.

Visualització