ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ

L’aula temps lliure es proposa com objectiu principal l’augment del nivell cultural de la gent gran dins de l’àmbit de la col·laboració universitària. Per tal de dur a terme aquest propòsit s’han anat desenvolupant vincles amb diverses entitats i s’han dissenyat diferents activitats formatives que han despertat un gran interès per part de l’alumnat

Relacions amb Entitats: Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i altres Universitats. Vinculació amb les Aules de Catalunya i estrangeres, de forma directa i a través d’AFOPA. Intercanvi d’experiències amb Universitats estrangeres. Participació a concursos de l’AIUTA (Aules Internacionals Universitàries Tercera Edat)

Activitats acadèmiques (cursos) amb professors universitaris sobre diverses temàtiques d’interès amb possibilitat de visites a museus, edificis emblemàtics, exposicions...

Activitats culturals possibilitat d'organitzar des de la iniciativa  dels alumnes o de la Junta d'activitats culturals com poden ser, Grups de Lectura, Coral, Exposicions de Pintura, Fotografia, etc.

Sortides comentades a Centres i Laboratoris i Museus com el de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, Museus de Zoologia i Geologia, Cosmocaixa, la Torre Agbar, el Parc de Recerca Biomèdica, etc.

Sortides de camp a diverses comarques de Catalunya amb la finalitat d’estudiar in situ diferents aspectes tractats a classe sobre geografia, geologia, clima, ecologia, producció de recursos, història, literatura...

Sortides organitzades pels propis alumnes a partir d’un interès concret que sorgeix a l’aula.

Viatges a l’estranger en motiu de la celebració de final de curs.

Visualització